SZABADTÜDŐS BÚVÁR
SNORKEL DIVER


A szabadtüdös merülések alkalmával a búvár a kisebb mélységek világát fedezheti fel. A légzökészülék nélküli merülések javítják fizikai kondíciónkat, vízbiztonságunkat és merülési technikánkat. A légzöcsö rendszeres használata segíti a helyes légzéstechnika elsajátítását.


GYERMEKBÚVÁR
JUNIOR OPEN WATER DIVER


Minden 12. életévét betöltött gyermek, aki tud úszni, jó a víbiztonsága, szereti a természetet, s a szülei (gondviselöi) hozzájárulnak, UEF Gyermekbúvár tanfolyamot végezhet. Ez a tanfolyam megegyezik a UEF Nyílt vízi búvár minösítés megszerzésére irányuló oktatással, azzal a különbséggel, hogy a minösítést megszerzett gyermek csak oktatóval vagy Divemaster-rel merülhet. Maximális merülési mélység: 15 m


NYÍLT VÍZI BÚVÁR
OPEN WATER DIVER


UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamon részt vehet az a legalább 14. életévét betöltött személy – kiskorú esetében szülöi, gondviselöi írásbeli nyilatkozat szükséges – aki búvárkodásra szellemileg és egészségügyileg alkalmas, úszni tud, vízbiztonsággal rendelkezik, a vizet és a természetet kedveli, és az oktatás feltételeit tudomásul veszi. A tanfolyam elméleti oktatásból, uszodai alap búvárképzésböl és legalább 4 nyílt vízi merülésböl áll. A tanfolyam résztvevöi az elméleti ismeretek elsajátításáról írásbeli vizsga keretében, gyakorlati felkészültségükröl legalább 10 méter mélységü, nyílt vízben végrehajtott gyakorlati vizsga keretében adnak számot.

A UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamot eredményesen elvégzett személy olyan alapfokú búvárismeretekkel rendelkezö búvár lesz, aki képes a gyakorlati képzési körülményeinek megfelelö nyílt vízben, hasonló minösítésü búvárral legfeljebb 20 méteres mélységig dekompresszió nélküli merülést megtervezni és végrehajtani. Ismernie kell az adott mélységtartományban a búvárt veszélyeztetö jelenségeket, valamint tudnia kell önmagát és társát menteni. A UEF Nyílt vízi búvár merülésvezetö vagy búvároktató kíséretében legfeljebb 30 méter mélységig hajthat végre nyílt vízi, dekompresszió nélküli merülést.


HALADÓ NYÍLT VÍZI BÚVÁR
ADVANCED OPEN WATER DIVER


A UEF Nyílt vízi búvár miután merülési gyakorlatot szerzett, – amit a merülésnyilvántartó könyvébe bejegyzett és igazolt merülésekkel tanúsít – UEF Haladó nyílt vízi búvár tanfolyamon vehet részt. Ehhez legalább 20 db nyílt vízi merüléssel kell rendelkeznie a jelentkezönek. A Haladó nyílt vízi búvártanfolyam résztvevöi felfrissítik a Nyílt vízi búvártanfolyamon tanultakat, megismerkednek a hajós-, az éjszakai-, az áramlás- és a roncsok körüli merülésekkel, továbbá a müszeres búvártájékozódással. A hallgatók szélesítik ön- és társmentési ismereteiket. A tanfolyam elméleti-, uszodai oktatásból és legalább 4 db nyílt vízi merülésböl áll, melynek végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Maximális merülési mélység: azonos minösítésü merülöpárral 30 m, búvároktató vagy merülésvezetö kíséretében 40 m.


MENTŐBÚBÁR
RESCUE DIVER

VEZETŐ BÚVÁR
MASTER SCUBA DIVER

MERÜLÉSVEZETŐ
DIVEMASTER


A merülésvezetök oktatásában a legszélesebb körü búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.


   
MÉLYMERÜLŐ BÚVÁR
DEEP DIVER

   
SZÁRAZRUHÁS BÚVÁR
DRY SUIT DIVER

   
BARLANGI BÚVÁR
CAVE DIVER

   
RONCSBÚVÁR
WRECK DIVER

   
JÉG ALÁ MERÜLŐ BÚVÁR
ICE DIVER

   
NITROX BÚVÁR
NITROX DIVER
FOTÓS BÚVÁR
PHOTOGRAPHER DIVER


Specialitás tanfolyamokra a Haladó nyílt vízi búvár (Advanced Open Water Diver) illetve a Mentöbúvár (Rescue Diver) minösítés megszerzése után lehet jelentkezni. A specialitás minösítések megszerzése további lehetöségeket nyújt a víz altti világ felfedezéséhez, különleges búvárélmények és tapasztalatok gyüjtéséhez.

NYÍLT VÍZI BÚVÁROKTATÓ
OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR


Azok a tapasztalt merülésvezetök, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és megfelenek a búvároktatókkal szembeni széleskörü elvárásoknak, Nyílt vízi búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetik meg az elsö búvároktatói szint minösítését.


MASTER SCUBA INSTRUCTOR

INSTRUCTOR TRAINER

INSTRUCTOR CERTIFIER